Disclaimer

Transparent B.V. verleent u hierbij toegang tot deze website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Transparent, en hun eventuele leveranciers zijn aangeleverd. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Transparent en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Transparent en/of haar leveranciers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regels van dwingend recht.

De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Transparent. Aan deze materialen kunnen geen rechten worden ontleend. Transparent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze materialen. Alle prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Transparent aanvaardt op geen enkele wijze welke aansprakelijkheid dan ook voor het al dan niet kunnen gebruiken van deze website, noch voor de gevolgen van het gebruik van door haar via deze website al dan niet gratis aangeboden informatie, of voor informatie die bereikt wordt via hyperlinks op de Website, alsmede voor de gevolgen van het gebruik van elders, al dan niet door derden aangeboden producten en diensten.

Mei 2015