Wat we doen

Ieder bedrijf wil zijn werkkapitaal optimaal benutten. Om meer liquide middelen te creëren, kunt u krediet bij de bank aanvragen of de betalingstermijn bij uw leveranciers oprekken. Er zijn echter andere manieren om aan extra werkkapitaal te komen en dubbele betalingen op te sporen, zoals het laten doorlichten van uw eigen financiële administratie.

Een Accounts Payable Analyse (ook Working Capital Recovery genoemd) kan uw liquiditeitspositie versterken en u helpen de nettowinst tot wel 1% te verhogen. Voorgaande analyses hebben namelijk uitgewezen dat tot 1‰ van de inkoopwaarde ongemerkt en ten onrechte bij de leveranciers blijft liggen. Ook worden er kansen gemist om BTW terug te vorderen.

Er zijn legio oorzaken die ten grondslag liggen aan onverschuldigde, dubbele betalingen en openstaande tegoeden. Deze kunnen zowel bij uw organisatie als bij die van uw leveranciers spelen. Komen de volgende fenomenen u bekend voor?
 

 


 
 
Oorzaken
 • Fusies, overnames, herstructureringen
 • Implementatie van scanning-module
 • Werknemersverloop
 • Onderbezetting op de crediteurenadministratie
 • Onoplettendheid, tijdsdruk werknemers
 • Opzetten van een Shared Service Center
 • Outsourcing
 • Frauderende leveranciers
  Gevolgen
 • Dubbele en/of foutief inkomende facturen
 • Kredietnota's niet of onjuist aangemaakt
 • Gemiste betalingskortingen
 • Vervuiling van leveranciersgegevens
 • Betaling in onjuiste valuta
 • Handmatige spoedbetalingen
 • Niet teruggevorderde buitenlandse BTW
 • BTW als kosten geboekt
 • Automatische incasso én betaling van factuur
 • Vooraf- en aanbetalingen van facturen

En zelfs als u meent uw crediteurenadministratie volledig op orde te hebben, kan een Accounts Payable Analyse door Transparent verrassende resultaten opleveren. Perfectie is namelijk alleen te realiseren tegen astronomisch hoge kosten. Maar een Accounts Payable Analyse kost niets en levert altijd iets op. Nieuwsgierig?