Leveranciers Analyse

De kracht van Transparent is dat we gegevens uit verschillende ERP-systemen en jaren onderbrengen in één database en er vervolgens trends uit destilleren. De inzichten die daaruit voortvloeien, zijn voor veel van onze klanten uiterst waardevol gebleken. Onderstaande aspecten komen aan de orde in de analyse en in het op maat gemaakte advies.

Leveranciersgemiddelden

Per leverancier worden de aantallen en groottes van onverschuldigde betalingen onderzocht. Transparent hanteert interne gemiddelden en geeft aan wanneer een leverancier duidelijk van die gemiddelden afwijkt.
Dat is waardevolle informatie voor de klant, die daarmee gerichte acties op touw kan zetten richting bepaalde groepen leveranciers.

Kwaliteit van het leveranciersbestand

Vervuiling van het leveranciersbestand kan aanleiding geven tot onverschuldigde, dubbele betalingen en andere fouten die achteraf moeten worden gecorrigeerd of – erger nog – over het hoofd worden gezien.

Transparent levert via de "Klanten Portal" overzichten van de mogelijke vervuilingen in het leveranciersbestand aan, zoals:
 • dubbele en/of onvolledige NAW-gegevens van de leverancier;
 • dubbele bankrekeningnummers;
 • dubbele leveranciersnummers;
 • inactieve leveranciers.
   

Risico

Transparent onderzoekt op een aantal fronten welke risico’s er zijn verbonden aan de actuele leveranciers.
 • Fouten en onvolledigheden in het leveranciersbestand verhogen het risico op onverschuldigde betalingen.
 • Een groot aantal inactieve leveranciers verhoogt het risico op fraude.
 • Een groot aantal facturen met een laag bedrag verhoogt het risico op grote werklast en onnodige kosten.
 • Een groot aantal leveranciers in een bepaalde geografie verhoogt het risico op uitval wanneer die geografie in een instabiele situatie belandt.  

Betaalgedrag

Transparent vergelijkt overeengekomen betalingstermijnen met het daadwerkelijke betaalgedrag in de loop van de tijd en identificeert verbeterpunten.

Facturen

Transparent onderzoekt factuurbedragen en -aantallen en levert rapportages die het inzicht in het eigen betaalproces verhogen, zoals:
 • aantallen facturen per maand;
 • aantallen en grootte van facturen per leverancier per jaar.

Weergave

Als klant kunt u de verschillende analyserapporten vanuit de "Klanten Portal" afzonderlijk afdrukken of naar Excel exporteren. Hierdoor krijgt u toegang tot gegevens die voorheen niet in dit overzichtelijk samengevoegde formaat beschikbaar waren of bijvoorbeeld alleen beschikbaar waren bij andere divisies met separate ERP-systemen.

Geïnteresseerd?
Neem gerust contact met ons op.