Statements Analyse

Naast het onderzoeken van de betalingsgegevens van onze klanten, hebben wij een alternatief analysekanaal opgezet. Onze Statements afdeling verstuurt statements verzoeken naar de leveranciers van onze klanten, waar zij vragen om een overzicht van alle openstaande kredieten (statements).

 

Deze statements worden behandeld door een afzonderlijk en gespecialiseerd team, die de gegevens van de leveranciers actualiseert en hen vervolgens op professionele wijze benadert. 
Via het opvragen van deze openstaande postenlijsten, wordt er gezocht naar onbekende tegoeden, bijvoorbeeld als gevolg van gemiste bonussen of retourzendingen en/of BTW claims. Uiteindelijk zorgt Transparent ervoor dat ook deze tegoeden weer op de rekening van de klant terecht komt. 

Onze werknemers spreken gezamenlijk 18 talen. Zij benaderen leveranciers over de gehele wereld. Vaak halen we hierbij een response van meer dan 90% van alle leveranciers. Dit levert aanzienlijke bedragen op aan onbekende tegoeden.

Opschonen en verrijken

Ook is onze Statements afdeling erin gespecialiseerd, leveranciersbestanden op te schonen en te verrijken. Zij analyseert de leveranciersbestanden volledig op dubbele, incorrecte, verouderde en onvolledige gegevens. Ook identificeert zij failliete en inactieve leveranciers. Transparent onderhoudt een geactualiseerde, wereldwijde database van uitgebreide gegevens van uw leveranciers, waar wij uw crediteurenbestand kunnen opschonen en zo nodig aanvullen.

Wilt u meer weten over onze Statements Analyse? Neem dan gerust contact met ons op > Contact