Wat zijn de kosten van uw service?
Transparent werkt uitsluitend op basis van "geen resultaat, geen betaling (no recovery, no fee)". We factureren alleen wanneer de teruggevonden betalingen daadwerkelijk weer op rekening van de klant staan. 
Wie zijn uw klanten?
Transparent heeft ervaring in uiteenlopende branches internationaal, van profit tot non-profit. Wij zijn vertrouwd met de verschillende, unieke aspecten, van deze branches. Op onze homepage vindt u de bedrijven met wie wij een relatie hebben.
Heeft u referenties?
Wij willen optimale kwaliteit bieden met onze dienstverlening. Daarom vragen wij onze klanten altijd hoe zij onze diensten ervaren hebben. Een aantal citaten van onze klanten vindt u op de pagina "referenties".
Hoe worden de teveel betaalde bedragen verzameld?
Transparent verzamelt bewijsmateriaal voor de onverschuldigde betalingen en openstaande tegoeden (claims) door middel van onderzoek in het archief en in het ERP-systeem van de klant. De door de leveranciers bevestigde claims worden teruggestort op de rekening van de klant. 

Transparent doet al het werk, van het vinden/ontdekken tot aan de daadwerkelijke terugvorderen van de cheques, creditnota's en goedkeuring van de leverancier. 
Is uw service betrouwbaar?
Het spreekt voor zich dat de ERP-gegevens van onze klanten volstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Een belangrijk aspect daarbij is 'beveiliging". Wilt u hier meer over weten?, Lees dan onze security policy
Waarom zou ik een AP-analyse laten uitvoeren?
Reorganisaties, fusies en overnames, hoge werkdruk, een vervuild stambestand, nieuwe software, spoedbetalingen, hoog personeelsverloop, snelle groei, menselijke input en systeem fouten; allemaal mogelijke oorzaken voor onduidelijkheden of mogelijke problemen en fouten. Dit leidt al gauw tot onverschuldigde betalingen, dubbele betalingen, gemiste kortingen en -creditnota's.

Een AP-analyse is een meetmoment waarmee kan worden beoordeeld of de financiële afdeling goed functioneert, danwel waar er verbeteringen aangebracht kunnen worden. Een AP-analyse door Transparent kost de klant weinig resources, maar altijd wel wat op, bijvoorbeeld; geld, een opgeschoond leveranciersbestand en advies voor het optimaliseren van het betalingsproces.
Hoe vinden jullie geld?
Onze intern ontwikkelde datamining software deelt de verzamelde kennis over mogelijke onregelmatigheden in uitgaande betalingen in. De software doorzoekt betalingsgegevens op meer dan 25 verschillende criteria, die kunnen duiden op mogelijk weggelekt werkkapitaal. In de volgende processtappen is er veel handmatige analyse en verificatie nodig, omdat software uit principe niet in staat is om eenduidige resultaten en bewijzen te leveren. Die processtappen sluiten echter naadloos op elkaar aan met behulp van een zelf ontwikkelde keten van software tools. Hierdoor wordt afgedwongen dat 100% van de ERP-data diepgaand wordt onderzocht.

Onze centrale database, waarop alle resultaten van voorgaande analyses zijn opgeslagen, stelt ons in staat om uitgebreide analyserapporten samen te stellen en daarmee diepgaand te onderzoeken op welke punten crediteurenadministraties verbeterd kunnen worden. 

Wij hebben experts in dienst met veel kennis op het gebied van diverse ERP-systemen en crediteuren-administraties. Zij creëren de analyserapporten en vertalen die naar praktische en bruikbare op maat adviezen voor onze klanten. Lees meer over "hoe we werken" op onze website.
Wat is nodig om een goede AP-audit uit te voeren en wat is de procedure?
De professionals van Transparent gaan met u in gesprek om een goed inzicht te krijgen van uw systemen, processen, procedures en doelstellingen. U levert uw ERP-gegevens aan bij ons IT-team, welke tenminste twee tot drie jaar of zelfs wel vijf tot zes jaar teruggaan. Transparent kan data uit alle bestaande boekhoudsystemen verwerken, inclusief klantspecifieke systemen.

In het Transparent Shared Service Center wordt de data met behulp van eigen datamining software diepgaand geanalyseerd. Transparent verzamelt bewijsmateriaal voor de onverschuldigde betalingen en openstaande tegoeden (claims) door middel van onderzoek in uw archief en uw ERP-systeem. De door de leveranciers bevestigde claims worden teruggestort op uw rekening.

Transparent verricht al deze werkzaamheden, no recovery, no fee! U ontvangt een op maat gemaakte eindrapportage met resultaten, analyses en adviezen. 

Meer weten? Vraag onze infographic aan.

Op welke bankrekening wordt het geld teruggestort?
Het geld wordt rechtstreeks teruggestort op de bankrekening van de klant.
Moet de Transparent fee al betaald worden als het geld nog niet terug is gestort?
Nee u betaald Transparent pas op het moment dat het geld daadwerkelijk is teruggestort of als er toestemming is voor verrekening en als er BTW-claims zijn gevonden. 
Waarom is een externe partij nodig en kan ik dit niet zelf?
Transparent voert dit proces efficiënter en effectiever uit tegen veel minder kosten en inspanning dan wanneer u als klant zelf dit onderzoek wilt uitvoeren. 
Is het echt helemaal no cure, no pay, of zijn er nog andere kosten aan de audit verbonden?
Wij voeren de AP-audit volledig uit op basis van no cure, no pay. Op de kosten van de statement mailing na, kost de audit u niets, maar levert het u altijd iets op.
Wie neemt er contact op met de leveranciers en haalt het geld terug?
Transparent zorgt er volledig voor dat nadat er dubbele betalingen zijn gevonden, ook het geld terug wordt gestort op de rekening van de klant. 
Wat gebeurt er als een leverancier failliet is?
Wanneer een leverancier failliet is, kunnen wij het geld helaas niet meer terughalen. 
Hoe vaak moet je een audit doen?
Wij adviseren om op continue basis een audit te doen Uw crediteurenadministratie blijft op deze manier altijd correct en up-to-date. 
Wat doet Transparent nog meer behalve geld terugvinden?
Naast Accounts Payable Analyses is onze Statements afdeling erin gespecialiseerd, leveranciersbestanden op te schonen en te verrijken. Daarnaast bieden wij onze klanten de Transparent benchmark, een krachtige en veelzijdige manier om het functioneren van uw crediteurenadministratie te vergelijken met dat van andere bedrijven binnen uw branche. Uiteindelijk leveren wij onze klanten altijd een kosteloze maar zeer waardevolle analyserapportage, dat wil zeggen een kwaliteitsmeting van de crediteurenadministratie en op maat gemaakte verbeteradviezen. De klant bepaalt vervolgens zelf óf en hoe de adviezen op te volgen.
Ook kunt u bij ons terecht voor Continuous Monitoring en bieden wij de Transparent Spend Cube, waarmee we uw uitgave stroom inzichtelijk maken.